Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Novinky
20. 10. 2017: Teoretický čaj v pátek od 14hod, místnost prof. Lence: Patrik Novosad, ER=EPR conjecture vol.2.
19. 10. 2017: Podívejte se na nové galerie fotek z Festivalu vědy a Noci vědců!
6. 10. 2017: NOC VĚDCŮ: Speciální přednáška: Život ve vesmíru, astrodílny, soutěž, pozorování dalekohledem (v areálu PřF), prohlídka observatoře (Kraví hora). Více info zde.
24. 4. 2017: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky má nového člena! Více v Tiskové zprávě.

Výzkum v oddělení teoretické fyziky je soustředěn převážně na problematiku moderní strunové teorie, teorie relativity a vybrané problémy kvantové teorie. V současné době zde působí několik významných teoretických fyziků, kteří spolupracují nejen s vědci na mezinárodním poli, ale zahrnují do svého výzkumu i doktorské studenty.


Oblasti výzkumu


prof. Rikard von Unge, Ph.D.

Prof. Rikard von Unge a jeho pracovní skupina se věnuje především výzkumu v oblasti supersymetrie a jejími důsledky na fyzikální teorie za Standardním modelem, jako je například teorie strun nebo supergravitace. Navíc tyto teorie bývají velmi často zajímavé i z čistě matematického pohledu. Jedním z dlouhodobějších témat je studium supersymetrických nelineárních sigma modelů a jejich vztahu ke komplexní geometrii. V nedávné době byly například publikovány články o spontanním narušení supersymetrie, o aplikaci supergravitace pro inflační teorii atd. V zahraničí spolupracuje prof. von Unge s kolegy na řadě univerzit, především je to Stony Brook University (USA) a Uppsala University (Švédsko).

seznam publikací


prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Výzkumná činnost prof. Jany Musilové se úspěšně soustřeďuje na následující témata: nízkoenergetické elektronové difrakce, optické vlastnosti pevných látek, modulační spektroskopie a globální analýza diferenciální geometrie. Její práce zahrnuje matematickou fyziku, jako je variační počet na diferenciálních varietách, geometrický přístup k variačním problémům vyšší mechaniky a teorie pole. Součástí jejího výzkumu je i geometrická teorie non-holonomního omezení, symetrie, zákony zachování a fyzikální aplikace. Prof. Musilová je známá také pro svou práci ve fyzikálním vzděláváním a rozvoji výuky fyziky, a to nejen pro studenty vysokých škol.

seznam publikací


prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.

Skupina prof. Tomáše Tyce se zabývá výzkumem v oblasti optiky, a to především ve dvou směrech. Prvním z nich je optika tzv. neviditelných plášťů a dokonalých čoček, což je velmi mladý a moderní obor, v němž se významně uplatňuje geometrie i poznatky z mechaniky. Druhým směrem výzkumu je vývoj metod pro zobrazování tzv. mnohamódovými optickými vlákny ve spolupráci s dr. Tomášem Cižmárem na univerzitě v Dundee. V obou těchto oblastech dosáhl prof. Tyc a jeho spolupracovníci významných výsledků na mezinárodní úrovni. Mají rozvinutou zahraniční spolupráci s kolegy na řadě univerzit, především v Dundee, Glasgow a Exeteru (UK), v Suzhou (Čína) a v Singapuru.

seznam publikací


doc. Mgr. Josef Klusoň, Ph.D., DSc.

Oblasti zájmu dr. Josefa Klusoně se rozkládají na poli teorie strun. Předešlá práce byla věnována dynamice tachyonů (problému kondenzace tachyonů na nestabilních D-branách) a analýze testovacích D-bran na různém pozadí. Jeho práce zahrnovala také studium různých aspektů strunové teorie pole, Berkovičovu teorii superstrun a také pozadí nezávislé strunové teorie pole. V nedávné době se dr. Klusoň věnoval problémům zahrnující čistě spinorová struna v AdS5×S5, klasickou analýzu sigma modelu na "supercoset target", vztahu mezi bosonickou strunou v AdS5×S5 a BRST symetrií world-sheet teorie. V posledních dvou letech pracuje na problémech modifikované teorie gravitace, např. Hořava-Lifshitzovy gravitace, a "massive gravity" teorie.

seznam publikací


doc. Franz Hinterleitner, Ph.D.

Dr. Franz Hinteleitner se zabývá kvantovou dynamikou gravitačního pole v rámmci smyčkové kvantové gravitace a hledáním pozorovatelných kvantových efektů. "Smyčková kvantová gravitace" (loop quantum gravity) spočívá v kvantování prostorové geometrie na základě Einsteinovy obecné teorie relativity. Charakteristickým rysem kvantové geometrie je diskretnost, t. j. výskyt "atomu" nebo "zrnka" prostoru v měřítku Planckové délky. K hlavním současným problémům patří dynamika teto teorie a hledání pozorovatelných efektů; k tomu slouží modelování plochého prostoru s kvantovými fluktuacemi, popis gravitačních vln a propagace elektromagnetických vln na pozadi kvantované geometrie.

seznam publikací


Klaus Bering Larsen, Ph.D.

Dr. Klaus Bering pracuje na různorodých tématech, jako je Lagrangian a Hamiltonova teorie pole, kvantová teorie pole (QFT), topologická teorie pole (TFT), strunová teorie (ST) a strunová teorie pole (SFT), zejména pak Batalin-Vilkovisky (BV) formulace a supermatematika. Jeho práce zahrnuje také Fedosov a Kontsevich kvantizace, sigmamodely, Lie algebroidy, amplituhedrony a twistorovou teorii.

seznam publikací
Jörgen Linus Wulff, M.Sc., Ph.D.

Dr. Linus Wulff se zabývá teorií strun, konkrétně holografickým principem. Tento holografický princip říká, že fyzikální teorie popisující jevy v daném objemu může být ekvivalentně popsána teorií, která žije pouze na povrchu plochy obklopující tento objem. Stejně jako obyčejný holografický obraz reprezentuje 3-D scénu pomocí 2-D povrchu, tak příroda sama o sobě může ukládat informace o vnitřku oblasti na její povrch. Porozumění holografického principu nás může vést k hlubšímu pochopení přírody, a to na té nejzákladnější úrovni.

seznam publikací